โปรโมชั่น บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3

01 Feb 2020

บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3 : 12-16 สิงหาคม นี้ มอบของขวัญพิเศษให้คุณแม่และครอบครัว ด้วยบ้านที่ออกแบบเพื่อทุกคน 
- รับข้อเสนอเพิ่ม 200,000 บาท เป็นรายการส่งเสริมการขายพิเศษเพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายปกติ เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

- รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้จองซื้อบ้านภายในวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

- เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายข้างต้น เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่น บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
อ่านต่อ
โปรโมชั่น บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3
อ่านต่อ
โปรโมชั่น เอสเพน คอนโด ลาซาล
อ่านต่อ