โปรโมชั่น บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3

13 Mar 2020

- “Universal Design” การออกแบบบ้านที่ปราศจากการดัดแปลงพิเศษ เป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุและสภาพร่างกาย สงวนสิทธิ์เฉพาะแบบบ้าน Darjeeling U เท่านั้น

- รายการส่งเสริมการขายช่วงเปิดตัวมีมูลค่ารวมสูงสุด 1,000,000 บาท  โดยมูลค่าสุทธิขึ้นอยู่กับแปลงและแบบบ้านในโครงการ

- ราคาเริ่ม 6-9 ล้านบาท ข้างต้น เป็นราคาขายเริ่มต้นของแบบบ้านในโครงการ

- ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

- เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายข้างต้น เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

- รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่น บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
อ่านต่อ
โปรโมชั่น เอสเพน คอนโด ลาซาล
อ่านต่อ
โปรโมชั่น บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3
อ่านต่อ