โปรโมชั่น บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3

01 Feb 2020

1. รายการส่งเสริมการขาย “ให้ครบ จบ ดีล!” ประกอบด้วย

  - ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 300,000 บาท

  - รายการของแถม ประกอบด้วย ระบบสมาร์ทโฮม IOT by Samsung, เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 1 เครื่อง, เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง, หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแรงดูด 20 วัตต์ 1 เครื่อง, เครื่องซักผ้าฝาหน้าขนาด 10 kg 1 เครื่องลูกค้าจะได้รับภายใน 30 วันทำการหลังโอนกรรมสิทธิ์

  - ช่วยผ่อน 1 ปี (คำนวนจากมูลค่าผ่อนต่อเดือนจากราคาบ้าน คิดอัตราล้านละ 4,000 บาทในระยะเวลา 12 เดือน) ลูกค้าจะได้รับทั้งหมด ภายใน 30 วันทำการหลังโอนกรรมสิทธิ์

  - ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าส่วนกลาง 2 ปี, ค่าประกัน และค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ

  - มูลค่าสุทธิของรายการส่งเสริมการขายขึ้นอยู่กับแปลงและแบบบ้านในโครงการ  

2. ราคาเริ่ม 6-9 ล้านบาท ข้างต้น เป็นราคาขายเริ่มต้นของแบบบ้านในโครงการ

3. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

4 .เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายข้างต้น เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

5. รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่น บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
อ่านต่อ
โปรโมชั่น เอสเพน คอนโด ลาซาล
อ่านต่อ