โปรโมชั่น บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

13 Mar 2020

- “ระบบสั่งการด้วยเสียง” เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเปิด-ปิดฟังก์ชั่นการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนในบ้านเท่านั้น

- “สระส่วนตัวในบ้าน” ขนาดและวัสดุที่ใช้ตามมาตรฐานโครงการ และเป็นเพียงรายการส่งเสริมการขายเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้อยู่ในรายการวัสดุมาตรฐานส่งมอบของทางโครงการ

- รายการส่งเสริมการขายมีมูลค่ารวมสูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งรวมการก่อสร้างสระว่ายน้ำแล้ว โดยมูลค่าสุทธิขึ้นอยู่กับแปลงและแบบบ้านในโครงการ  

- ทางโครงการจะเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบ และก่อสร้างสระว่ายน้ำหลังจากลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และใช้เวลาก่อสร้างพร้อมส่งมอบ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์

- ราคาเริ่ม 9-15 ลบ. ข้างต้น เป็นราคาขายเริ่มต้นของแต่ละแบบบ้านในโครงการ

- ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

- รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

โปรโมชั่น เอสเพน คอนโด ลาซาล
อ่านต่อ
โปรโมชั่น บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3
อ่านต่อ