โปรโมชั่น บารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

- “ระบบสั่งการด้วยเสียง” เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเปิด-ปิดฟังก์ชั่นการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วนในบ้านเท่านั้น

- “สระส่วนตัวในบ้าน” ขนาดและวัสดุที่ใช้ตามมาตรฐานโครงการ และเป็นเพียงรายการส่งเสริมการขายเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น ไม่ได้อยู่ในรายการวัสดุมาตรฐานส่งมอบของทางโครงการ

- รายการส่งเสริมการขายมีมูลค่ารวมสูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งรวมการก่อสร้างสระว่ายน้ำแล้ว โดยมูลค่าสุทธิขึ้นอยู่กับแปลงและแบบบ้านในโครงการ  

- ทางโครงการจะเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบ และก่อสร้างสระว่ายน้ำหลังจากลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และใช้เวลาก่อสร้างพร้อมส่งมอบ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่โอนกรรมสิทธิ์

- ราคาเริ่ม 9-15 ลบ. ข้างต้น เป็นราคาขายเริ่มต้นของแต่ละแบบบ้านในโครงการ

- ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

- รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น เอสเพน คอนโด ลาซาล

- “ฟรี! ทุกอย่าง ให้ครบยกห้อง” เป็นรายการส่งเสริมการขายแถมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย ค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และค่ากองทุนฯ

- รายการ “Smart Package” เป็นรายการของแถมเพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายปกติ ประกอบด้วย เครื่องซักผ้าฝาหน้า 7 กก., Samsung Smart TV 4K UHD 43”, หม้อทอดไร้น้ำมัน, เครื่องฟอกอากาศ, ที่นอน Pocket Spring ขนาด 5 ฟุต และผ้าม่าน 

- รายการส่งเสริมการขายข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงรุ่น ยี่ห้อ หรือสเปคได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยลูกค้าจะได้รับภายใน 30 วันทำการ หลังวันโอนกรรมสิทธิ์

- ราคาเริ่ม 1.49 ล้านบาท เป็นราคาหลังหักส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายข้างต้นแล้ว โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะห้องชุดเฟสบี เท่านั้น 

- ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
- เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับราคาและขนาดของห้อง
- รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น บารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3

1. รายการส่งเสริมการขาย “ให้ครบ จบ ดีล!” ประกอบด้วย

  - ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 300,000 บาท

  - รายการของแถม ประกอบด้วย ระบบสมาร์ทโฮม IOT by Samsung, เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 1 เครื่อง, เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง, หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแรงดูด 20 วัตต์ 1 เครื่อง, เครื่องซักผ้าฝาหน้าขนาด 10 kg 1 เครื่องลูกค้าจะได้รับภายใน 30 วันทำการหลังโอนกรรมสิทธิ์

  - ช่วยผ่อน 1 ปี (คำนวนจากมูลค่าผ่อนต่อเดือนจากราคาบ้าน คิดอัตราล้านละ 4,000 บาทในระยะเวลา 12 เดือน) ลูกค้าจะได้รับทั้งหมด ภายใน 30 วันทำการหลังโอนกรรมสิทธิ์

  - ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าส่วนกลาง 2 ปี, ค่าประกัน และค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ

  - มูลค่าสุทธิของรายการส่งเสริมการขายขึ้นอยู่กับแปลงและแบบบ้านในโครงการ  

2. ราคาเริ่ม 6-9 ล้านบาท ข้างต้น เป็นราคาขายเริ่มต้นของแบบบ้านในโครงการ

3. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

4 .เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายข้างต้น เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

5. รายการส่งเสริมการขายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า