Friends Get Friends แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำสูงสุด 70000 บาท

08 May 2020

*เงื่อนไข Friends Get Friends โครงการเอสเพน คอนโด

- แนะนำเพื่อนซื้อโครงการเอสเพน คอนโด เฟสเอ และเฟสบี เท่านั้น
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเมื่อผู้ถูกแนะนำชำระเงินจอง ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนแล้ว
- ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางโครงการก่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หากผู้แนะนำไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนตามเงื่อนไขนี้ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ค่าแนะนำตามที่กำหนดไว้
- ผู้แนะนำจะต้องพาผู้ถูกแนะนำเข้ามาที่สำนักงานขายด้วยตนเอง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบโปรโมชั่นนี้ให้กับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*เงื่อนไข Friends Get Friends โครงการบารานี พาร์ค ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า
- แนะนำเพื่อนซื้อโครงการบ้านเดี่ยว บารานี พาร์ค เท่านั้น
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 70,000 บาท
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเมื่อผู้ถูกแนะนำชำระเงินจอง ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนแล้ว
- ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางโครงการก่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หากผู้แนะนำไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนตามเงื่อนไขนี้ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ค่าแนะนำตามที่กำหนดไว้
- ผู้แนะนำจะต้องพาผู้ถูกแนะนำเข้ามาที่สำนักงานขายด้วยตนเอง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบโปรโมชั่นนี้ให้กับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


*เงื่อนไข Friends Get Friends โครงการบารานี เรสซิเดนซ์ รังสิต คลอง 3
- แนะนำเพื่อนซื้อโครงการบ้านเดี่ยว บารานี เรสซิเดนซ์ เท่านั้น
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำเมื่อผู้ถูกแนะนำชำระเงินจอง ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
- ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วนแล้ว
- ผู้แนะนำจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางโครงการก่อนแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หากผู้แนะนำไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนตามเงื่อนไขนี้ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ค่าแนะนำตามที่กำหนดไว้
- ผู้แนะนำจะต้องพาผู้ถูกแนะนำเข้ามาที่สำนักงานขายด้วยตนเอง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบโปรโมชั่นนี้ให้กับผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนเท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลิกเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้แนะนำ

https://forms.gle/NQgfRdCmacxngUHb6

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอสเพน คอนโด คัดห้องสวยมุมพิเศษมาให้คุณเฉพาะใน Lin ...
อ่านต่อ
Baranee Residence New Year Party 2019
อ่านต่อ
Aspen Market Fest 1 สุดๆ ไปเลย
อ่านต่อ
มานะ พัฒนาการ รับรางวัล Best Boutique Developer
อ่านต่อ
บารานี พาร์ค ร่มเกล้า รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่ ...
อ่านต่อ
โครงการเอสเพน คอนโด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวั ...
อ่านต่อ
Aspen Condo Welcoming Party : Meet The Neighbors
อ่านต่อ
โครงการเอสเพน คอนโด จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ
อ่านต่อ
PatRungsit Mini Half Marathon ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
พิธีลงเสาเอก เอสเพน คอนโด ลาซาล
อ่านต่อ