บารานี พาร์ค ร่มเกล้า รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น

12 Feb 2018

คุณปสันน สวัสดิ์บุรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด (คนกลาง) รับรางวัล ASA Real Estate Awards 2018 รางวัลอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทที่อยู่อาศัย จากโครงการบารานี พาร์ค ร่มเกล้า โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานเปิดงาน ASA Real Estate Forum และ ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2018 (ASA Real Estate Awards) เป็นรางวัลที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่สมาคมมีความประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยทั้งแนวตั้งและแนวราบ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการในหลากหลายมิติการมอบรางวัลเชิงสัญลักษณ์เช่นนี้เพื่อชื่นชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้บริโภคและยกย่องผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ เพื่อชี้นำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมตั้งไว้ โดยสมาคมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่คัดเลือกโครงการโดยเน้นที่การออกแบบก่อสร้างได้มาตรฐานและคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับเป็นหลัก และต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วย ทั้งนี้รางวัลเกียรติยศที่ทางสมาคมมอบให้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปนิก วิศวกร และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จึงทำให้รางวัล ASA Real Estate Awards เป็นรางวัลทรงเกียรติและมีคุณค่าสูงสุดของประเทศไทยด้วยมาตรฐานการคัดเลือกที่เป็นสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Friends Get Friends แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่ ...
อ่านต่อ
เอสเพน คอนโด คัดห้องสวยมุมพิเศษมาให้คุณเฉพาะใน Lin ...
อ่านต่อ
Baranee Residence New Year Party 2019
อ่านต่อ
Aspen Market Fest 1 สุดๆ ไปเลย
อ่านต่อ
มานะ พัฒนาการ รับรางวัล Best Boutique Developer
อ่านต่อ
โครงการเอสเพน คอนโด จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวั ...
อ่านต่อ
Aspen Condo Welcoming Party : Meet The Neighbors
อ่านต่อ
โครงการเอสเพน คอนโด จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ
อ่านต่อ
PatRungsit Mini Half Marathon ครั้งที่ 2
อ่านต่อ
พิธีลงเสาเอก เอสเพน คอนโด ลาซาล
อ่านต่อ