รู้ก่อนใคร ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปีชวด 2563

20 Dec 2019

ฤกษ์ 1 63

ปีใหม่กำลังย่างกรายเข้ามาในอีกไม่กี่วัน ใครที่กำลังมองหาฤกษ์ย้ายเข้าบ้าน เข้าคอนโดมาฟังทางนี้เลย

ปีพุทธศักราช 2563 ตรงกับปีนักษัตรปีชวด หรือหนู ตามความเชื่อเอเชียตะวันออกซึ่งรวมถึงประเทศไทย Mana Patanakarn ขอรวบรวมฤกษ์ดีสำหรับปี 2563 มาแนะนำกันอีกสักครั้ง ฤกษ์ไหนเหมาะกับใครบ้างไปดูกันเลย

ฤกษ์ 2 63

 เดือน มกราคม

อังคารที่ 7 มกราคม 2563 14.35 น. — 15.15 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้

พุธที่ 15 มกราคม 2563 09.15 น. -12.05 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 08.15 น. -09.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

พุธที่ 22 มกราคม 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน กุมภาพันธ์

เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 11.15 น. -13.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 09.05 น.-11.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มีนาคม

อังคารที่ 3 มีนาคม 2563 10.15 น. -11.55 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 09.15 น. -11.15 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

อังคารที่ 17 มีนาคม 2563 15.15 น. -16.45 น. คนเกิดวันพุธห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 15.45 น.-16.35 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 07.15 น.-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน เมษายน

เสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 11.45 น.-10.05 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

พุธที่ 8 เมษายน 2563 09.10 น.-10.25 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 13.25 น.-14.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 11.15 น.-12.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 12.45 น.-13.55 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน พฤษภาคม

ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 10.10 น.-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 08.25 น.-11.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 09.09 น.-12.59 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน มิถุนายน

อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 15.05 น.-15.55 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 09.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กรกฎาคม

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 08.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 09.15 น.-10.15 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 11.25 น.-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-12.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 07.15 น.-09.25 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน สิงหาคม

เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 08.15 น.-10.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 10.10 น.-12.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 15.45 น.-16.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 14.35 น.-15.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน กันยายน

เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 10.35 น.-11.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 09.15 น.-10.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 11.35 น.-12.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 09.25 น.-10.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 07–15 น.-10.25 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 10.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เดือน ตุลาคม

อาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 09.15 น.-10.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 10.35 น.-13.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 10.25 น.-12.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 13.15 น.-14.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 10.15 น.-12.45 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน พฤศจิกายน

อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 12.15 น. -13.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 09.10 น.-12.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 13.25 น.-15.15 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 14.15 น.-16.45 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 10.35 น.-12.55 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามให้ฤกษ์นี้

เดือน ธันวาคม

จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 10.35 น.-11.55 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 09.15 น.-11.45 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 13.25 น.-15.15 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 10.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 09.25 น.-11.45 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 13.15 น.-15.25 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามให้ฤกษ์นี้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ มา ณ ที่นี้

----------------------------------------

Mana Patanakarn

Designing Life's Foundation "มองรอบด้าน เพื่อชีวิต"

www.manapat.co.th

#มานะพัฒนาการ 
#ManaPatanakarn
#DesigningLifesFoundation

เพิ่มเพื่อน facebook twitter instagram youtube

บทความที่เกี่ยวข้อง

พลังงานบวกที่หมุนเวียนสู่แรงบันดาลใจวาดภาพประกอบ
อ่านต่อ
แชร์ไอเดีย 4 ไอเทม ทำบุญทำทานรับปีใหม่
อ่านต่อ
6 ไอเดียความสุขแบบสงบ อยู่บ้านวันปีใหม่
อ่านต่อ
Classic Blue เทรนด์สีแห่งปี 2020
อ่านต่อ
5 สิ่งที่ควรทำก่อนไม่อยู่บ้านช่วงหยุดยาว
อ่านต่อ
คนรักจักรยาน เลือกซื้อบ้านแถวรังสิต เส้นทางปั่นสวย ...
อ่านต่อ
ซื้อบ้านใหม่ ต่อเติมก่อนเข้าอยู่เลยดีไหม
อ่านต่อ
เตาอบไมโครเวฟ เลือกยังไงให้เหมาะกับครัวบ้านคุณ
อ่านต่อ
แชร์เทคนิคออกกำลังกายในฟิตเนสคอนโด วันละ 30 นาที ก ...
อ่านต่อ
Yours is Life ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวในแบบคุณ
อ่านต่อ