อย่ามองข้าม...ดอกเบี้ยน่ารู้ เมื่อกู้ซื้อบ้าน

11 Jan 2018

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน มีกี่ประเภท

การกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนอกจากเงินต้นที่ต้องผ่อนแล้ว ยังมีเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย ในปัจจุบันสถาบันการเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้กู้ได้เลือกใช้ ลองมาดูกันค่ะว่า ดอกเบี้ยประเภทไหนที่เหมาะสมและช่วยเราประหยัดมากที่สุด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขตายตัว ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด มักเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในสินเชื่อระยะสั้น เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อจักรยานยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ส่วนสินเชื่อระยะยาวอย่างสินเชื่อบ้านจะมีกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น 4.25% ต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) : อัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ณ ปัจจุบัน ตามประกาศของสถาบันการเงิน    อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะประกาศออกมาเป็นคราว ๆ ไป อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินนิยมใช้อยู่ ได้แก่ MLR MRR และ MOR แต่ละแบบจะใช้อ้างอิงกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันไป ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือน เงินงวดที่ชำระรายเดือนเดิมอาจต้องมีการปรับสูงขึ้นหรือลดต่ำลงก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้น

อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover  Mortgage  Loan) : อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา 3 หรือ 5 ปี ตลอดระยะเวลากู้นาน 25-30 ปี เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ธนาคารอาคารปล่อยกู้ เป็นต้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละช่วงจะคงที่โดยอิงกับต้นทุนพันธบัตรที่ธนาคารบวก 2.50 % เช่นหากต้นทุนพันธบัตรเท่ากับ 4 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเท่ากับ 6.5 % ต่อปีเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจริงตามประกาศ

ในปัจจุบันสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อมักจะเสนอดอกเบี้ยให้ 2 ประเภท คืออัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ในระยะเวลาสั้นๆ ช่วง 1-3 ปีแรก หลังจากนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจะเป็น MLR MRR หรือ MOR ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของผู้ยื่นกู้ด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีกับการผ่อนชำระค่างวดแบบระยะยาวเพราะเงินต้นที่ลดลง จะนำมาใช้คำนวนดอกเบี้ยใหม่ที่ลดลง ประหยัดดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวด ทำให้หนี้ก้อนนี้หมดเร็วขึ้นผลจากการชำระแบบลดต้นลดดอกนั้นเองค่ะ

เพื่อนๆ ลองนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ หรือสามารถปรึกษาสถาบันการเงินที่ทำการกู้สินเชื่อมา เพื่อหาวิธียืดหยุ่นในการผ่อนชำระไม่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตจากการรัดเข็มขัดที่แน่นจนเกินไป มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้น จ่ายค่าบ้านแบบสบายๆ แล้วชีวิตก็อยู่ดีมีสุขขึ้นด้วยจริงไหมคะ

-----------------------------------------

Mana Patanakarn

Designing Life's Foundation "มองรอบด้าน เพื่อชีวิต"

www.manapat.co.th

#มานะพัฒนาการ 
#Manapattanakarn 
#DesigningLifesFoundation

เพิ่มเพื่อน facebook twitter instagram youtube

บทความที่เกี่ยวข้อง

รีไฟแนนซ์บ้าน...ควรทำเมื่อไหร่ดี Refinance
อ่านต่อ
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่...เดือนกรกฎาคม 2561
อ่านต่อ
ไม่อยากเสียค่าส่วนกลางคอนโด...ทำได้หรือไม่
อ่านต่อ
ฝนตก บ้านชื้นเกิดเชื้อรา...การกำจัดเชื้อราในบ้าน
อ่านต่อ
ฤกษ์ดีย้ายเข้าบ้านใหม่...เดือนมิถุนายน 2561
อ่านต่อ
ฤกษ์ดีเหมาะกับการย้ายเข้าบ้านใหม่...เดือนพฤษภาคม 2 ...
อ่านต่อ
ทำความรู้จัก...ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA
อ่านต่อ
7 สถานที่ เล่นน้ำสงกรานต์ กรุงเทพฯ ปี 2561
อ่านต่อ
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือน เมษายน 2561
อ่านต่อ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต่างๆ
อ่านต่อ