ทำความรู้จัก...ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA

27 Apr 2018

หลายๆ คนคงจะเกิดข้อสงสัยและหนักใจเรื่องการพ่วงประกันเวลาขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ที่พยายามจะให้เราทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ซึ่งยอดเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันชนิดนี้จะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวงเงินกู้ที่ได้มา มาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราควรจะยอมเสียเงินทำประกันชนิดนี้หรือไม่

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ หรือ MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance)

ประกันสินเชื่อบ้านแบบลดมูลค่า เป็นการประกันความเสี่ยงให้กับผู้กู้ โดยให้การคุ้มครองสินเชื่อของผู้กู้หากเกิดเหตุต่อชีวิตผู้กู้ก็ไม่กระทบต่อการผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน ผู้ทำประกันสามารถเลือกความคุ้มครองวงเงินและระยะเวลาคุ้มครองได้ เช่น

- คุ้มครองเต็มวงเงิน และตลอดระยะเวลากู้ หากวงเงินกู้ 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ก็จะได้รับความคุ้มครองเต็ม 5 ล้านบาท และเต็มระยะเวลา 30 ปี

คุ้มครอง 50% และ 50% ของระยะเวลากู้ หากวงเงินกู้ 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี ก็จะได้รับความคุ้มครองวงเงิน 2.5 ล้านบาท และคุ้มครองช่วงระยะเวลา 15 ปีแรก

โดยบริษัทรับประกันจะชำระหนี้แทนผู้เอาประกันเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ทั้งในกรณีที่เป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้เสียชีวิต แต่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทประกันจะจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง กรณีที่ปิดหนี้บ้านก่อนกำหนดก็สามารถติดต่อกับบริษัทประกันเพื่อขอเวนคืนประกันได้เช่นกัน

ถึงแม้การทำประกันจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติสำหรับลูกค้าที่ไม่ทำประกัน โดยมีส่วนต่างอยู่ระหว่าง 0.25% -0.50% แต่อย่าลืมว่าเมื่อมีการทำประกันแล้วก็มักจะมีการนำเบี้ยประกันเพิ่มเข้าไปในวงเงินกู้ด้วยเช่นกัน ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทำประกัน MRTA โดยมีระยะเวลาเอาประกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งการลดหย่อนสามารถลดหย่อนได้ในปีภาษีแรกที่เริ่มทำประกันเท่านั้น  เนื่องจากประกัน MRTA มีการชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ณ ปีที่ทำประกัน

การจะทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจจากผู้กู้เอง ที่สำคัญสถาบันการเงินไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับผู้ขอสินเชื่อให้ซื้อประกัน MRTA ได้ หากผู้กู้เห็นว่าเป็นประโยชน์ในอนาคต เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็เลือกที่จะทำประกันได้ และหากมองว่าเบี้ยที่ต้องชำระในแต่ละเดือนสูงเกินไปการเงินไม่คล่องตัว หรือคิดว่ามีกำลังสามารถหาเงินมาโปะได้เร็วก็เลือกที่จะไม่ทำก็ได้ อยู่ที่ผู้กู้เป็นผู้พิจารณาถึงประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับทั้งสิ้นค่ะ  

ที่มา : plus.co.th


-----------------------------------------

Mana Patanakarn

Designing Life's Foundation "มองรอบด้าน เพื่อชีวิต"

www.manapat.co.th

#มานะพัฒนาการ 
#Manapattanakarn 
#DesigningLifesFoundation

เพิ่มเพื่อน facebook twitter instagram youtube

บทความที่เกี่ยวข้อง

4 มาตรการลดหย่อนภาษีบ้าน-คอนโด 2562 ที่คนซื้อควรรู ...
อ่านต่อ
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่...เดือนมิถุนายน 2562
อ่านต่อ
วิธีการตรวจรับคอนโดง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง
อ่านต่อ
8 วิธีเตรียมบ้านให้พร้อมรับมือฤดูฝน
อ่านต่อ
10 วิธีคลายร้อนภายในบ้าน เพิ่มความเย็นสบายน่าอยู่
อ่านต่อ
ฤกษ์มงคล เหมาะกับการย้ายเข้าบ้านใหม่...เดือนพฤษภาค ...
อ่านต่อ
12 หลักฮวงจุ้ย จัดห้องนอนฟื้นฟูพลังชีวิต
อ่านต่อ
6 เรื่องต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโด
อ่านต่อ
เตรียมตัวให้พร้อม โอนกรรมสิทธิ์คอนโดต้องเตรียมอะไร ...
อ่านต่อ
ฤกษ์ดีช่วงวันสงกรานต์...เดือนเมษายน 2562
อ่านต่อ